Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6289 aab0 390
Reposted frommuszynka muszynka vianoisetales noisetales
Reposted fromantichris antichris vianoisetales noisetales
Play fullscreen
Kalina Jędrusik – Nie pamiętam
Słowa i muzyka: Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski

Czy był już ktoś przed tobą? Nie pamiętam... Nie pamiętam...
Naprawdę uwierz w to, bo nie pamiętam, nie pamiętam...
Genialny czy bogaty? Czy wczoraj czy przed laty?
Czy było w tym uczucie? Zastrzelił się czy uciekł?
Może skrzywdził przedtem mnie?
Już nie pamiętam, nie. Nie pamiętam...
A może było kilku? Nie pamiętam..
Noc jedną, jeden tylko... Nie pamiętam...
Więc dosyć pytań – znam je!
To taka właśnie pamięć, że nie pamiętam!

Nie, to nie jest zła pamięć, ani krótka.
To jest po prostu pamięć inna.

Czas przyjdzie taki który zapamiętam, zapamiętam...
Dźwięk barwę i kontury zapamiętam, zapamiętam...
Ten czas przyniesie dla mnie to na co czeka pamięć,
By zabrać to na własność i już pamiętać jasno,
Aby móc tam wracać znów
Śladami ust i słów i pamiętać...
Czy cieniem padnie czas ten, zapamiętam...
Czy światła ciepłym pasmem, zapamiętam...
Bo jak kochanki ramię,
obejmie wszystko pamięć i zapamiętam!
0095 f704 390
Reposted fromJapko Japko viaradaetyki radaetyki
7768 7b1d 390
Reposted fromtfu tfu viaradaetyki radaetyki
6039 85ab 390
Poznań, Poland. 1939-1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
5429 a9b1 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianiggertits niggertits
1555 972b 390
Reposted fromfungi fungi viacattolico cattolico
2964 918b 390
This is the most 90s photo I've ever seen.
Reposted fromckisback ckisback vianoisetales noisetales
6495 18c3 390
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viaBloodyHeart BloodyHeart
9265 1a51 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
3638 ba59 390
Reposted frompeper peper vianoisetales noisetales
6934 c464 390
Reposted frommisza misza viarevue revue
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaBaraszka Baraszka
8456 dd2e 390
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viamisery000 misery000
2304 3a74
Reposted fromillidan illidan vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl